PF 2024

PF 2024

Dovolte mi, abych vám všem popřála krásné Vánoce plné pohody, štěstí, úsměvů od vašich nejbližších a v novém roce 2024 to nejdůležitější – zdraví. Budu moc ráda, když se i v příštím roce budeme setkávat v knihovně i mimo ni.

Vaše knihovnice Michaela Láníková.